Flutter项目

对于Flutter项目,你可以使用supabase_flutter包。

  flutter pub add supabase_flutter
  

其他Dart项目

对于使用Dart的非Flutter项目,如服务器端Dart或Angular-Dart,你可以使用supabase包。

  dart pub add supabase